Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie RPO z przedstawicielami Związku Gmin Wiejskich RP

Data:

Problem związany z trybem dokonywania zmian przebiegu granic gmin oraz kwestie dotyczące napływu uchodźców z Ukrainy były tematami rozmowy Rzecznika Praw Obywatelskich z przedstawicielami Związku Gmin Wiejskich RP.

Marcin Wiącek rozmawiał z przewodniczącym związku Krzysztofem Iwaniukiem, który pełni także funkcję współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i jest wójtem gminy Terespol, ekspertem Związku Maciejem Kiełbusem, oraz dyrektorem Biura ZGW RP Leszkiem Świętalskim. Rzecznikowi towarzyszyli zastępca dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Łukasz Kosiedowski i główny koordynator ds. współpracy naukowej Maciej Grześkowiak.

W obecnym stanie prawnym, przebieg granic gmin ustala Rada Ministrów na drodze rozporządzenia. Samorządy nie mają jednak efektywnej drogi ich zaskarżenia. Wynika to z tego, że zdaniem Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenie w sprawie zmiany granic gmin nie mają charakteru normatywnego, a tym samym Trybunał nie może go kontrolować. Jednocześnie forma rozporządzenia wyklucza również ich kontrolę przez sądy administracyjne.
 

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2022-03-02 15:30:00
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-03-03 09:28:40
Operator: Krzysztof Michałowski