Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek spotkał się z pełniącym obowiązki prezesa warszawskiej Okręgowej Izby Lekarskiej

Data:

26 lipca 2022 r. Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z p.o. prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Piotrem Pawliszakiem. W rozmowie uczestniczył również prawnik OIL Sebastian Stykowski oraz pełnomocnik Prezesa OIL w Warszawie Piotr Winciunas. Rzecznikowi w spotkaniu towarzyszył Główny koordynator ds. współpracy naukowej w Maciej Grześkowiak.

Rozmowa dotyczyła przypadków "hejtu" w stosunku do lekarzy. Przedstawiciele Izby zwrócili uwagę rzecznika na skalę tego zjawiska. Po wysłuchaniu swoich gości Marcin Wiącek przedstawił działania Biura RPO w zakresie walki z "hejtem" i mową nienawiści w przestrzeni publicznej.

Dyskutowano również o innych problemach związanych z dostępem obywateli do opieki zdrowotnej oraz warunkami wykonywania zawodu przez lekarzy. Poruszono między innymi kwestię zjawiska mobbingu w placówkach ochrony zdrowia a także warunków świadczenia pracy przez lekarzy w dobie pandemii koronawirusa.
 

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2022-07-26 16:04:40
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski