Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO Marcin Wiącek spotkał się ze studentami i uczniami lubelskich szkół

Data:

13 kwietnia 2023 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się ze studentami i uczniami lubelskich szkół. Spotkanie odbyło się w Lublinie ramach „Dnia z prawem” zorganizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Rzecznik opowiedział na czym polega praca Rzecznika Praw Obywatelskich i w jaki sposób działa jego biuro. Mówił o współczesnych wyzwania w zakresie ochrony praw człowieka oraz jakie sprawy i problemy pojawiają się we wnioskach kierowanych do BRPO. Odpowiadał również na pytania młodzieży.

Wydarzenie zorganizowane na WPiA UMCS miało charakter dnia otwartego i było skierowane do uczniów lubelskich szkół średnich. Było znakomitą okazja do pogłębienia wiedzy na temat funkcjonowania urzędu polskiego ombudsmana oraz dyskusji na temat obecnego stanu przestrzegania praw człowieka. Obok możliwości spotkania z RPO uczestnicy „Dnia z prawem” mieli okazję m.in. zapoznać się z ofertą dydaktyczną wydziału i uczestniczyć w symulacji procesu sądowego.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski