Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO spotkał się z członkami stowarzyszenia „Pokrzywdzeni przez Wymiar(nie)Sprawiedliwości”

Data:

5 października 2022 r. Marcin Wiącek przyjął w Biurze RPO prezesa stowarzyszenia "Pokrzywdzeni przez Wymiar(nie)Sprawiedliwości" Andrzeja Krasuskiego i przedstawicieli tej organizacji. Ze strony Biura RPO w spotkaniu uczestniczyli również ZRPO Stanisław Trociuk i dyrektor Zespołu Prawa Karnego Marek Łukaszuk.

Rozmowy dotyczyły spraw będących przedmiotem skarg stowarzyszenia i jego członków. W kontekście poruszanych tematów, Rzecznik wyjaśnił zakres kompetencji RPO oraz jakie przysługują mu środki działania względem toczących się postępowań sądowych.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski