Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich rozmawiał z Rzecznikiem Praw Dziecka o przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci

Data:

12 maja 2023 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z rzecznikiem praw dziecka Mikołajem Pawlakiem. 

Spotkanie odbyło się w kontekście tragicznych wydarzeń ostatnich dni: śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy oraz ataku w domu dziecka w Tomisławicach, w którym zginęła 16-letnia wychowanka placówki.

Rozmowa dotyczyła przeciwdziałania przemocy domowej wobec dzieci. Rzecznicy dyskutowali o lukach prawnych w zakresie kompetencji organów, których zadaniem jest ochrona dobra dzieci, w szczególności tych wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych. 

Rzecznik Praw Dziecka to konstytucyjny organ stojący na straży praw dziecka, w szczególności: prawa do życia i ochrony zdrowia, prawa do wychowania w rodzinie, prawa do godziwych warunków socjalnych i prawa do nauki. Rzecznik podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. Do zadań RPD należy również ochrona dzieci przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem i innymi formami złego traktowania.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski

Zobacz także