Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek spotkał się z przewodniczącym KRRiT Maciejem Świrskim

Data:

4 maja 2023 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się w Biurze RPO z przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciejem Świrskim.

Rozmowa dotyczyła zagadnień związanych z wolnością słowa, wolnością mediów i prawem do informacji w działalności obu instytucji, w szczególności problemu patostreamingu. Uczestnicy spotkania omówili możliwości współpracy międzyinstytucjonalnej i ewentualnych wspólnych projektów związanych z potrzebą zwalczania patostreamingu w sieci.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski