Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek spotkał się z prezesem Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce

Data:

8 marca 2022 roku RPO Marcin Wiącek spotkał się z prezesem Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce Adamem Dziedzicem. Rzecznikowi towarzyszyła dyrektorka Zespołu ds. Prezydialnych i Zrównoważonego Rozwoju Anna Grzelak i dyrektorka Centrum Projektów Społecznych Barbara Imiołczyk.

Adam Dziedzic wręczył rzecznikowi najnowszą publikację stowarzyszenia o nazwie „#DeklaracjaNaszychPraw”. Szczegółowo, artykuł po artykule, omawia ona Powszechną Deklarację Praw Człowieka oraz przedstawia jej wpływ na położenie indywidualnych osób poprzez przybliżenie konkretnych spraw, w których normy Deklaracji znalazły zastosowanie.

Marcin Wiącek podziękował prezesowi stowarzyszenia za wkład w popularyzację problematyki praw człowieka w Polsce i przedstawił sposoby, w jakie Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich może wspierać dalszą działalność United Nations Association Poland.

Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce (United Nations Association Poland) realizuje projekty wspierające i upowszechniające wiedzę na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i roli Polski w tej organizacji. Prowadzi głównie programy z zakresu zrównoważonego rozwoju i Agendy 2030, aktywności społeczno-obywatelskiej, edukacji i angażowania ludzi młodych oraz z zakresu praw człowieka i demokracji. Stowarzyszenie jest członkiem Światowej Federacji Stowarzyszeń Narodów Zjednoczonych (World Federation of United Nations Association) powstałej w 1945 r. w Nowym Jorku.

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński