Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek spotkał się z prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych Małgorzatą Bonikowską

Data:

21 lipca 2022 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z prezes fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM) i ośrodka THINKTANK Małgorzatą Bonikowską.

W trakcie spotkania Prezes Fundacji przedstawiła obszar jej działania i zaprezentowała realizowane projekty. Opowiedziała również o misji Ośrodka THINKTANK, którego celem jest inspirowanie i wzmacnianie debaty publicznej w Polsce. Rozmawiano również o możliwościach nawiązania współpracy z Biurem RPO w ramach wspólnych obszarów działalności.

Dr Małgorzata Bonikowska specjalizuje się w problematyce stosunków międzynarodowych (ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej) oraz komunikacji w instytucjach publicznych. Kierowała Centrum Informacji Europejskiej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, była ekspertem Komisji Europejskiej i szefem Programu Informacji i Komunikacji KE. Od 1997 roku prowadzi działalność dydaktyczną i naukową, jest wykładowcą akademickim i doradcą rządowym.

Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych jest działającym od 1996 r. niezależnym, pozarządowym ośrodkiem zajmującym się problemami polityki międzynarodowej oraz polityką zagraniczną i europejską Polski. Prowadzi działalność badawczą, informacyjną i edukacyjną. Fundacja szczególny nacisk kładzie m.in. na problematykę NATO i bezpieczeństwa międzynarodowego, różnych aspektów integracji europejskiej oraz funkcjonowania Polski w UE, a także szeroko pojętej polityki wschodniej, migracji, polityki klimatycznej i energetycznej.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2022-07-21 13:00:33
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-07-21 17:23:20
Operator: Krzysztof Michałowski