Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie RPO z posłanką Magdaleną Biejat

Data:

10 marca 2022 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z posłanką Magdaleną Biejat.

Rzecznikowi towarzyszyli: dyrektor Zespołu Prawa Karnego Marek Łukaszuk, główny koordynator ds. naukowych Maciej Grześkowiak oraz Małgorzata Żmudka z Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim sytuacji humanitarnej uchodźców z Ukrainy oraz przyjętej przez Sejm ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Posłanka wyraziła zaniepokojenie złą sytuacją humanitarną w niektórych punktach recepcyjnych. Rzecznik zapewnił, że stale monitoruje sytuację w miejscach, w których przebywają uchodźcy z Ukrainy, a w razie potrzeby zwraca się do odpowiednich organów o reakcję, a także organizuje pomoc materialną uchodźcom również w ramach Biura RPO.

Magdalena Biejat zwróciła również uwagę RPO na problem nielegalnych wyścigów samochodowych na drogach publicznych oraz temat przeznaczania wartościowych ekologicznie obszarów pod budowę osiedli mieszkaniowych. W obu kwestiach rzecznik zadeklarował wsparcie.

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński