Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek spotkał się z pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych

Data:

28 września 2022 r. Marcin Wiącek spotkał się z pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych Pawłem Wdówikiem. Rozmowa dotyczyła problemów osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Uczestnicy spotkania w Biurze RPO rozmawiali też na temat wspólnych działań związanych z przypadającym w tym roku 10-leciem ratyfikacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz potrzeby wzmożenia prac nad wdrożeniem jej postanowień.

Rozmówcy poruszyli również kwestię konieczności zmiany systemu orzecznictwa o niepełnosprawności w związku z jego wielotorowością.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2022-09-29 08:35:07
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-09-29 10:18:25
Operator: Krzysztof Michałowski