Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO Marcin Wiącek rozmawiał z Krzysztofem Worobcem o parkach narodowych i ochronie przyrody

Data:

Kwestie prawne związane z ochroną przyrody w Polsce i przepisy obowiązującej ustawy o ochronie przyrody były głównym tematem spotkania Marcina Wiącka z Krzysztofem Worobcem, przedstawicielem komitetu inicjatywy ustawodawczej zmian w ustawie o ochronie przyrody.

W spotkaniu, które odbyło się 23 maja 2023 r. w Biurze RPO uczestniczył również dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Piotr Mierzejewski.

W trakcie spotkania rozmawiano o obywatelskim projekcie zmian w ustawie o ochronie przyrody z 2004 r. oraz wątpliwościach związanych z obowiązującym brzmieniem przepisów tej ustawy związanych z tworzeniem parków narodowych i zmianą ich granic. Rozmawiano też o problemach związanych z przebiegiem prac legislacyjnych nad obywatelskimi projektami zmian w prawie.

Krzysztof A. Worobiec, geograf, działacz społeczny, prezes Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”, reprezentował w Sejmie obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ws. zmiany przepisów dotyczących tworzenia parków narodowych.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski