Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek spotkał się z przedstawicielami Fundacji Urszuli Jaworskiej

Data:

31 stycznia 2023 r. RPO Marcin Wiącek rozmawiał z Urszulą Jaworską, założycielką Fundacji Urszuli Jaworskiej, o problemie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych wśród więźniów. W spotkaniu w Biurze RPO uczestniczyli również zastępca RPO Wojciech Brzozowski, zastępczyni Dyrektora Zespołu ds. wykonywania kar Jolanta Nowakowska oraz przedstawiciele Fundacji.

Głównym tematem rozmów był problem dostępności więźniów zakażonych wirusem HCV oraz chorych na WZW typu C do świadczeń opieki zdrowotnej. Rozmawiano o metodach działania RPO w tym obszarze oraz o skargach więźniów dotyczących udzielanych im świadczeń medycznych przez służbę więzienną.

Przedstawiciele Fundacji przedstawili także działania podejmowane w ramach kampanii edukacyjnej #CzasNasGoni poświęconej profilaktyce i leczeniu WZW typu C, której celem jest m.in. wprowadzenie powszechnego programu badań przesiewowych w kierunku HCV.

Fundacja Urszuli Jaworskiej od 1997 roku aktywnie pomaga chorym na nowotwory, białaczkę, stwardnienie rozsiane i WZW typu C oraz buduje bank dawców szpiku. Jednym z jej głównych celów jest inicjowanie oraz realizacja projektów zmierzających do propacjenckich zmian systemowych w ochronie zdrowia. Przy współpracy z placówkami medycznymi prowadzi darmowe akcje testowania w kierunku HCV oraz inne akcje profilaktyczne.

Ważne linki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski