Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Hanna Machińska spotkała się z dyrektorką Fundacji Leny Grochowskiej

Data:

W dniu 2 marca 2022 r. zastępczyni rzecznika praw obywatelskich Hanna Machińska oraz Marcin Sośniak z Zespołu ds. Równego Traktowania spotkali się z Panią Anetą Żochowską, dyrektorką Fundacji Leny Grochowskiej, a także z osobami, które na co dzień działają i pracują twórczo w Fundacji.

Fundacja zajmuje się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną, a w ostatnim czasie, w ramach grupy ARCHE, świadczy pomoc migrantom, zarówno tym, którzy przybyli do Polski przez granicę polsko – białoruską, w warunkach kryzysu humanitarnego, jaki i mieszkańcom i mieszkankom Ukrainy, którzy znaleźli w Polsce schronienie przed wojną wywołaną agresją wojsk Federacji Rosyjskiej.

Pomoc świadczona przez grupę ARCHE to przede wszystkim pomoc mieszkaniowa. W należących do grupy hotelach schronienie znalazło już prawie 1500 osób, nie tylko z Ukrainy. W jednym z hoteli grupy ARCHE zamieszkała m.in. 6-osobowa rodzina z Iraku, która jesienią 2021 r. w dramatycznych warunkach przekroczyła granicę polsko – białoruską i przez kilka kolejnych miesięcy przebywała w jednym z ośrodków strzeżonych. M.in. dzięki interwencji Biura RPO udało się doprowadzić do zwolnienia rodziny z ośrodka. Teraz, razem z wolontariuszami Fundacji, rodzina ta współorganizuje pomoc dla Ukrainy i osób uciekających z tego kraju przed wojną.   

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński