Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie w Białoruskim Hubie

Data:

11 kwietnia 2024 przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, na zaproszenie Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna” – białoruskiej organizacji zajmującej się prawami człowieka, spotkali się z młodzieżą białoruską przebywającą w Polsce. Spotkanie odbyło się w Białoruskim Hubie w Warszawie.

Przedstawiciele BRPO zaprezentowali konstytucyjne umocowanie instytucji Rzecznika Prawa Obywatelskich. Omówili mandaty RPO wynikające z międzynarodowych źródeł prawa.

Poinformowali zebranych, w jakich sprawach mogą liczyć na pomoc i w jaki sposób złożyć wniosek do RPO. Podkreślili, że nie trzeba stawić się osobiście w siedzibie Rzecznika przy al. Solidarności. Wystarczy przesłać wniosek pocztą elektroniczną. Przez bezpłatną infolinię można uzyskać informację oraz umówić spotkanie stacjonarne. Zarówno w infolinii, jak i w Biurze RPO, są pracownicy posługujący się językiem rosyjskim i ukraińskim.

Zebrani mówili o swoich aktywnościach i problemach, jakie mają w miejscach pracy oraz codziennym życiu w Polsce.
 

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Anna Kabulska
Data:
Operator: Anna Kabulska