Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO spotkał się z Ambasadorem Danii Ole Toftem

Data:

16 grudnia 2021 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z ambasadorem Królestwa Danii Ole Toftem.

Rozmowa, w której uczestniczyła również zastępczyni RPO Hanna Machińska, dotyczyła kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej oraz przestrzegania zasady praworządności w Polsce. Rzecznik przedstawił swoje stanowisko w obu sprawach, a także poinformował ambasadora o zadaniach oraz kompetencjach swojego urzędu.

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński