Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się z delegacją Komisji Weneckiej

Data:

10 stycznia 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich spotkał się z delegacją Komisji Weneckiej. Tematem rozmów była ustawa z 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

Komisję reprezentowali: jej wiceprzewodniczący Philip Dimitrov (Bułgaria, b. premier), Richard Barrett (Irlandia, b. wicedyrektor biura prokuratora generalnego), Mats Melin (Szwecja), b. prezes najwyższego sądu administracyjnego) oraz Thomas Markert (sekretarz Komisji) i Grigory Dikov (prawnik Komisji).

Ze strony RPO w spotkaniu uczestniczyli: Adam Bodnar, jego zastępcy Hanna Machińska i Maciej Taborowski, Mirosław Wróblewski, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Biura RPO oraz specjalistka tego zespołu Magdalena Wilczyńska.

Rzecznik przedstawił ogólny kontekst nowej regulacji. Omówił także dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach polskiego sądownictwa, zwłaszcza wyrok z 19 listopada 2019 r. 

Zaprezentowano także wpływ procedowanych obecnie w Senacie przepisów na sytuację polskich sędziów w związku z trwającymi wobec nich postępowaniami dyscyplinarnymi.

Członkowie Komisji Weneckiej wyrażali zainteresowanie rolą Rzecznika Praw Obywatelskich w debacie nad ustawą. Przedstawione zostały opinie RPO złożone w tej sprawie do Sejmu i do Senatu.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego
Data publikacji: 2020-01-10 09:17:40
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk