Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO wyrazi opinię w postępowaniu przed SN ws. odrzucenia pozwu za zwrot o „polskich obozach”

Data:
  • Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawi opinię w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w sprawie odrzucenia pozwu 97-letniego b. więźnia niemieckiego obozu Auschwitz wobec gazety z Niemiec za zwrot o „polskich obozach zagłady".

Marcin Wiącek zapowiedział to podczas spotkania 20 stycznia 2022 r.  z mec. Lechem Obarą, pełnomocnikiem Stanisława Zalewskiego, prezesa Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Adwokat zwrócił się do RPO o wsparcie prawne jego klienta. 

W 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie odrzucił pozew Stanisława Zalewskiego przeciw bawarskiej gazecie „Mittelbayerische Zeitung". Zdaniem sądu pozew za sformułowanie o „polskich obozach zagłady" powinien był on wnieść do sądu w Monachium. 

Sąd odrzucił pozew w związku z art. 7 pkt 2 rozporządzenia nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. Analiza RPO w kontekście zastosowania tych przepisów w przestrzeni cyfrowej będzie służyć pomocą w rozstrzygnięciu tej istotnej społecznie sprawy.

Przed wydaniem wyroku sąd zadał w tej sprawie pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości UE. Z wyroku TSUE z czerwca 2021 r. wynika, że obywatel polski nie może przed polskimi sądami dochodzić roszczeń za zwrot o  „polskich obozach" w niemieckich mediach - jeśli nie został w nich z nazwiska wskazany.

Mec. Obara złożył do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego.

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski