Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Budżet na 2024 r. RPO na posiedzeniach sejmowych Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i Komisji Finansów Publicznych

Data:
  • 29 grudnia 2023 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrującej rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2024. Przedstawiając budżet instytucji, wskazał, że sytuacja finansowa Biura RPO jest nieadekwatna w relacji do zadań urzędu, liczby skarg oraz kompetencji i poświęcenia pracowników
  • 3 stycznia 2024 r. Marcin Wiącek przedstawił sytuację i potrzeby finansowe Biura RPO sejmowej Komisji Finansów Publicznych. W posiedzeniu uczestniczyli również zastępca RPO Stanisław Trociuk, dyrektor generalny Biura RPO Michał Szwast oraz główna księgowa Biura RPO Ilona Bogusławska.
  • Rzecznik ponownie podkreślił, że środki, którymi obecnie dysponuje RPO, nie pozwalają na w pełni skuteczną realizację przysługujących mu kompetencji.

Marcin Wiącek przedstawił budżet Rzecznika Praw Obywatelskich i wskazał że przedłożony budżet jest o 9,2% wyższy od budżetu na 2023 r. Podkreślił, że kondycja finansowa Biura RPO jest trudna wobec konsekwencji obniżenia budżetu z 2016 r. tymczasem liczba spraw wpływających do BRPO wzrasta. W ciągu ostatnich 4 lat liczba spraw wzrosła o 26%.

Zwrócił uwagę, że średnie wynagrodzenie pracowników BRPO wynosi obecnie nieco ponad 7000 zł brutto. Pracownicy biura mają w referacie od 300 do 500 spraw, są to osoby z wykształceniem prawniczym, często po aplikacjach, ze stopniami i tytułami naukowymi.

- Niezbędne jest aby doprowadzić stan wynagrodzeń w Biurze RPO do sytuacji porównywalnej z innymi instytucjami o analogicznym statusie ustrojowym jak Rzecznik Praw Obywatelskich – wskazał Marcin Wiącek.

Zaznaczył, że budżet zakłada podwyżkę płac dla pracowników oraz stworzenie 15 nowych etatów w zespołach merytorycznych Biura, w których oceniane i analizowane są skargi wpływające od obywateli, co jest podstawową kompetencją RPO.

Marcin Wiącek zwrócił uwagę, że sytuacja finansowa BRPO jest na tyle trudna, że identyfikowane są również inne potrzeby finansowe wykraczające poza przedstawioną propozycję.

- Sytuacja finansowa Biura RPO jest nieadekwatna w relacji do zadań jakie stoją przed urzędem, liczby skarg jakie wpływają do urzędu oraz kompetencji i poświęcenia pracowników, z którymi mam zaszczyt jako Rzecznik współpracować – podsumował Rzecznik i zaapelował do posłów, aby wzięli to pod uwagę w pracach nad ustawą budżetową.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli również zastępca RPO Stanisław Trociuk, dyrektor generalny BRPO Michał Szwast i główna księgowa Ilona Bogusławska.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Opis: Dodano informację o udziale RPO w posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych
Operator: Maciej Kuczyński