RPO publikuje usunięte z serwisu Trybunału Konstytucyjnego jego wyroki: w sprawach K 47/15, K 39/16, K 44/16

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił zamieścić na stronie internetowej Rzecznika wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które zostały usunięte z Internetowego Portalu Orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (IPO) oraz Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Zbioru Urzędowego (OTK ZU) dostępnych na stronie internetowej Trybunału.

O usunięciu wyroków poinformował sędzia prof. Stanisław Biernat, wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego.

Komentując to Mariusz Muszyński (zajmujący w Trybunale stanowisko sędziego, na które został wybrany kto inny) stwierdził, że „co do tego, jaki charakter mają te rozstrzygnięcia, jest dyskusja, bo zostały one wydane z naruszeniem prawa. Ponieważ nie weszły one do systemu prawnego, bo nie zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw, to nie ma podstaw do tego, aby tkwiły w bazie orzecznictwa i komplikowały rzeczywistość prawną".

Rzecznik Praw Obywatelskich przypomina, że obowiązek publikowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego wynika z ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (artykuł 115 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 2072).

Zgodnie z tym przepisem Trybunał wydaje zbiór swoich orzeczeń w postaci elektronicznej. Publikuje tu orzeczenia wraz z uzasadnieniami i zdaniami odrębnymi. Zatem Trybunał ma obowiązek publikować swoje orzeczenia w Internetowym Portalu Orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (IPO) oraz Orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Zbiorze Urzędowym (OTK ZU) na stronie Trybunału.

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego usunięte z bazy na stronie Trybunalu:

Wyrok z 9 marca 2016 r, sygn. K 47/15,

Wnioskodawca: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, 2 grupy posłów, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Sądownictwa;

Wyrok z 11 sierpnia 2016 r., sygn. K 39/16,

Wnioskodawca: 2 grupy posłów, Rzecznik Praw Obywatelskich;

Wyrok z 7 listopada 2016 r., sygn. K 44/16,

 Wnioskodawca: grupa posłów.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2017-06-02 12:12:23
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk