Jubileusz prof. Pawła Czechowskiego. Dyplom uznania od RPO Marcina Wiącka

Data:
  • Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wręczył 23 września 2021 r. dyplom za zasługi w sferze ochrony i upowszechniania praw człowieka prof. Pawłowi Czechowskiemu - długoletniemu Kierownikowi Katedry Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Obchody jubileuszu 70-lecia  urodzin profesora, które przypadały w 2020 r., przesunięto z powodu pandemii.

Prof. Czechowski jest autorem doniosłych, nowatorskich prac naukowych i badawczych, w tym definiujących zakres konstytucyjnej i międzynarodowej ochrony własności rolniczej, status gospodarstw rodzinnych czy prawną regulację bezpieczeństwa żywności. Równie ważne były jego prace eksperckie w obszarze harmonizacji i dostosowania polskiego prawa w procesie integracji europejskiej.

Podczas uroczystości Marcin Wiącek podkreślał, że to tacy ludzie jak Jubilat są trybami naszej społecznej historii. Nie stoją na szczytach, nie wymachują flagą, ale codziennie, konsekwentnie i rzetelnie pracują, tworzą, dbają o innych. Rozwiązują realne problemy. Są patriotami najwyższej próby.

Z punktu widzenia i Rzecznika, i naukowca, robią oni wspaniałą pracę na rzecz realizacji praw człowieka. Bo chociaż tematy ich zainteresowań naukowych czy pasji badawczych mogą komuś wydawać się odległe od dosłownie rozumianych praw człowieka, to w istocie to, co robią, służy tym prawom. Przecież nie chodzi w tych prawach o słowa, konwencje, zapisy w dokumentach, chociaż one są ważne, ale przede wszystkim - o tworzenie rzeczywistości, w której człowiek może żyć godnie i w poszanowaniu dla innych. 

Prof. Paweł Czechowski urodził się 31 marca 1950 r. w Warszawie. W 1973 r. ukończył studia wyższe na WPiA UW. W 1977 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Jego przewód habilitacyjny został zakończony w 1987 r. Od 2003 r. profesor nauk prawnych. Uczeń prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Od 1989 do 2021 r. kierował Zakładem Prawa Rolnego, a następnie Katedrą Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności WPiA UW. Dorobek naukowy prof. Czechowskiego obejmuje 206 pozycji.

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2021-09-23 14:58:52
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-09-24 08:56:14
Operator: Łukasz Starzewski