Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Praktyki wakacyjne w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:
 • Jesteś studentem III, IV lub V roku prawa i interesują Cię prawa człowieka?
 • Chcesz zobaczyć jak wygląda praca w Biurze RPO „od kuchni”?
 • Ciekawi Ciebie z jakimi problemami najczęściej zwracają się obywatele do Rzecznika i jak wygląda stosowanie prawa w praktyce?

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zaprasza studentów prawa III, IV, V roku studiów do udziału w 3-tygodniowym programie bezpłatnych praktyk wakacyjnych. Proces rekrutacji odbędzie się w trzech etapach, a na zgłoszenie masz czas do 20 maja 2022 r. W tym roku praktyki będą prowadzone w formie hybrydowej i odbędą się w dwóch turach:

 • I tura od 20.06 do 8.07,
 • II tura od 11.07 do 27.07. 

W ramach praktyk weźmiesz udział w warsztatach i wykładach prowadzonych przez ekspertów z Biura, podczas których dowiesz się jak funkcjonuje BRPO i jakie sprawy aktualnie prowadzi. Współpracując z wybranym zespołem skargowym, pod okiem profesjonalistów, przekonasz się z jakimi problemami najczęściej borykają się obywatele oraz jak wygląda stosowanie prawa w praktyce. Będziesz mieć okazję spotkać wybitnych prawników i ekspertów z różnych dziedzin prawa i uczestniczyć w konferencjach i spotkaniach organizowanych w Biurze RPO. Weźmiesz też udział w warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Formularz zgłoszeniowy
 4. Oświadczenie o braku konfliktu interesów

Metody selekcji:

 • I etap: weryfikacja aplikacji,
 • II etap: próbka pracy /kazus/ - Kazusy wyślemy do osób zakwalifikowanych do II etapu mailem,
 • III etap: rozmowa kwalifikacyjna - Na rozmowę zaprosimy kandydatów, którzy w najwyższym stopniu spełnią wymagania I i II.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty prosimy przesyłać do 20 maja 2022 r. elektronicznie na adres: praktyki@brpo.gov.pl - własnoręcznie podpisane dokumenty należy przesłać w formie skanu lub na adres:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
00-090 Warszawa,
Al. Solidarności 77
z dopiskiem: „Nabór na praktyki wakacyjne 2022 r.”

Aplikacje złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (o ważności aplikacji decyduje data wpływu do Biura).

Zasady organizacji i przebiegu praktyk wakacyjnych w Biurze RPO oraz dokumenty znajdziesz na stronie podlinkowanej poniżej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z praktykami prosimy je kierować na adres: praktyki@brpo.gov.pl.

Zapraszamy do aplikowania i udziału w naborze!

Ważne linki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2022-05-06 12:58:19
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-05-20 18:41:18
Operator: Krzysztof Michałowski