Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Odszedł prof. Thomas Buergenthal. Jeden z najwybitniejszych obrońców praw człowieka. Laureat Nagrody RPO im. P. Włodkowica

Data:
Tagi: kalendarium

Z wielki smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Thomasa Buergenthala, wielkiego świadka historii, wybitnego prawnika i obrońcy praw człowieka. Jednego z najbardziej znanych działaczy międzynarodowych w zakresie nauk prawnych i sądownictwa. Związanego także z polską historią.

Wykładał m.in. na The George Washington University w Waszyngtonie, był sędzią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, a także sędzią Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka oraz członkiem Komitetu Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych.

W 2015 roku prof. Thomas Buergenthal został uhonorowany Nagrodą RPO im. Pawła Włodkowica, która przyznawana jest jako wyraz uznania dla występowania w obronie podstawowych wartości i prawd, nawet wbrew zdaniu i poglądom większości.

Urodzony w 1934 r. na Słowacji, w wieku 11 lat miał już za sobą getto, obozy pracy, nazistowskie obozy koncentracyjne w Auschwitz i Sachsenhausen. Po II wojnie światowej znalazł się w sierocińcu w Otwocku, gdzie chroniły się żydowskie dzieci ocalone z Zagłady. Tam odnalazła go matka.

Potem mieszkał kilka lat w Niemczech, a w grudniu 1951 r. wyemigrował do USA. Po studiach na uniwersytetach nowojorskim i Harvarda rozpoczął karierę naukową i pracę sędziego w instytucjach międzynarodowych. Od początku działał na rzecz praw człowieka. Wspierał także polskich prawników, gdy w karnawale Solidarności w 1980 r. rozwijali działalność Centrum Praw Człowieka Polskiej Akademii Nauk.

To właśnie dzięki zaangażowaniu i poświęceniu takich osób jak prof. Buergenthal udało się zbudować współczesny system ochrony praw człowieka. Był wybitną postacią świata prawniczego, z którego dorobku i dzieł wszyscy długo będziemy mogli korzystać.

Rodzinie i Najbliższym Zmarłego składamy serdeczne kondolencje.

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek oraz pracownicy Biura RPO

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Katarzyna Kaleta-Sennik