Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przeszukania w domach posłów. Rzecznik występuje do Prokuratora Krajowego

Data:

W związku z przeszukaniami w domach kilku posłów Rzecznik Praw Obywatelskich występuje do prokuratora krajowego Dariusza Korneluka.  

Na podstawie doniesień w mediach Rzecznik podjął z urzędu sprawę przeszukań pomieszczeń i zatrzymań rzeczy w ramach prowadzonego w Prokuraturze Krajowej postępowania dotyczącego prawidłowości zarządzania i wydatkowania środków z tzw. Funduszu Sprawiedliwości. 

Z doniesień w mediach wynika, że funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dokonali przeszukań m.in. w domach posłów Dariusza Mateckiego, Marcina Romanowskiego, Michała Wosia i Zbigniewa Ziobry. Do przeszukania domu posła Zbigniewa Ziobry miało dojść pod nieobecność mieszkańców, doszło przy tym do uszkodzeń budynku.

RPO Marcin Wiącek prosi Prokuratora Krajowego o informacje o podstawach faktycznych i prawnych podjętych czynności z uwzględnieniem pojawiających się w przestrzeni publicznej zarzutów naruszenia immunitetu parlamentarnego (nietykalności) osób, u których przeprowadzone zostały przeszukania, oraz nieprawidłowości w przeprowadzeniu przeszukania domu posła Zbigniewa Ziobry.

Ponadto Rzecznik zwraca się o informacje o tym, czy złożono zażalenia na przeszukania i zatrzymania rzeczy (ewentualnie wraz ze sposobem ich rozpoznania), a także o obecnym stanie oraz zakresie podmiotowym i przedmiotowym śledztwa.

II.519.388.2024

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski