Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wyroki NSA w sprawie składowiska opadów w Radiowie – 12 lutego

Data:
Tagi: kalendarium

12 lutego o godz. 10.00 Naczelny Sąd Administracyjny ma ogłosić wyroki w dwóch sprawach dotyczących kompostowni na warszawskim Radiowie, a także tamtejszego składowiska odpadów komunalnych. O czyste powietrze walczą okoliczni mieszkańcy oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

Mieszkańcy skarżą się na uciążliwe zapachy z zakładu odpadów komunalnych MPO przy ul. Kampinoskiej. Powołują się na dolegliwości zdrowotne, w tym: nudności, kaszel, omdlenia. W Polsce nie ma ustawy określającej uciążliwość zapachową  powietrza, co sprawia, że formalnie nie można określić, jaki jej poziom jest dopuszczalny i tym samym bezpieczny dla zdrowia ludzi. Wprowadzenia takich standardów od dawna  domaga się RPO.

6 lutego odbyły się rozprawy NSA ze skarg kasacyjnych MPO ; wydanie orzeczeń odroczono do 12 lutego.

Skargi MPO dotyczą dwóch wyroków Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie ze stycznia i kwietnia  2017 r. W pierwszym WSA uwzględnił skargę Stowarzyszenia „Czyste Radiowo” (do której przyłączył się RPO) na  umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wstrzymania działalności instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. WSA uznał, że obowiązkiem organów administracji powinno być wyjaśnienie czy emisja powodowana przez instalację nie przekształciła się w zanieczyszczenie szkodliwe dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska.

W drugim wyroku WSA uznał skargę RPO na umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wstrzymania instalacji kompostowni. WSA zgodził się z RPO, że organy dokonały błędnej wykładni ustawy Prawo ochrony środowiska. Ocenił, że podstawą wstrzymania działalności kompostowni jest już samo zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, a nie - jak wskazywały organy -  jedynie skutek w postaci chorób. Według WSA zdrowie, o którym mowa w ustawie, należy rozumieć nie tylko jako zdrowie fizyczne - jak uczyniły organy administracji -  ale także jako zdrowie psychiczne.

WSA nakazał organom administracji ponowne rozpatrzenie  obu spraw. MPO kwestionuje oba wyroki. RPO wnosi o oddalenie skarg MPO.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP