Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ile razy od 2020 r. policjanci użyli paralizatorów. Rzecznik pyta KGP

Data:
  • O statystyki używania służbowych paralizatorów przez policjantów w latach 2020-2022 Rzecznik Praw Obywatelskich pyta Komendanta Głównego Policji 

W zainteresowaniu RPO pozostaje wykorzystywanie przez funkcjonariuszy – w ramach podejmowanych czynności – przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, tzw. taserów.

Taser, potocznie zwany paralizatorem, wystrzeliwuje dwie elektrody wywołujące u człowieka skurcze mięśni, co pozwala na jego szybkie obezwładnienie.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk zwraca się do gen. insp. Jarosława Szymczyka o przedstawienie statystyk użycia taserów przez funkcjonariuszy w latach 2020-2022. 

Chodzi zwłaszcza o liczbę: 

  • spraw, w których podjęto czynności wyjaśniające i ewentualnie wszczęto postępowania dyscyplinarne,
  • stwierdzonych przypadków podjęcia nieprawidłowych działań przez funkcjonariuszy,
  • wszczętych postępowań przygotowawczych, "w sprawie" i przeciwko konkretnemu funkcjonariuszowi, dotyczących nadużycia uprawnień w związku z użyciem tasera, 
    spraw zakończonych wniesieniem aktu oskarżenia i skazaniem funkcjonariuszy lub ich uniewinnieniem. 

II.519.981.2023

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2023-09-19 08:00:00
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2023-09-19 10:00:20
Operator: Łukasz Starzewski