Zawartość

Podziękowania RPO dla mec. Jacka Treli w związku z końcem kadencji Prezesa NRA

Data: 
2021-04-09
słowa kluczowe: 

- Czas Pana kadencji był okresem szczególnie trudnym, w którym adwokaci, jako grupa zawodowa odegrali jedną z kluczowych ról w walce o państwo prawa i wolności obywatelskie. Wielokrotnie pokazywali, na czym polega obrona mniejszości, osób zatrzymanych czy dyskryminowanych. Stając po stronie praworządności i demokratycznych wartości reprezentowali represjonowanych sędziów i prokuratorów. Na szczególne uznanie zasługuje również zaangażowanie samorządu adwokackiego w edukację obywatelską. Dzięki Pana oddaniu i podejmowanym działaniom Adwokatura zbudowała też silne sieci współpracy międzynarodowej, które z pewnością będą wsparciem w walce z kolejnymi zagrożeniami - tymi słowami RPO wyraził uznanie dla działań mec. Jacka Treli kończącego swoją misję na stanowisku Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

Pełna treść listu w załączeniu.

Galeria

  • List i pióro

    List gratulacyjny
Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji: 2021-04-09 16:18:31
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2021-04-09 16:19:30 Podziękowania RPO dla mec. Jacka Treli w związku z końcem kadencji Prezesa NRA AnetaKosz