Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO podjął sprawę wydalenia Ludmiły Kozłowskiej

Data:
  • Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę obywatelki Ukrainy Ludmiły Kozłowskiej, wpisanej przez polskie władze do Systemu Informacyjnego Schengen, czego konsekwencją ma być zakaz wjazdu do strefy Schengen
  • Ludmiła Kozłowska jest prezeską Fundacji Otwarty Dialog, organizacji pozarządowej zaangażowanej w obronę praworządności w Polsce
  • Rzecznik wystąpił do Urzędu ds. Cudzoziemców o podanie podstawy prawnej wpisu, informacji, który organ o to wnosił, a także o dokumentację sprawy

Rzecznik prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie umieszczenia danych Ludmiły Kozłowskiej, obywatelki Ukrainy i prezeski Fundacji Otwarty Dialog, w Systemie Informacyjnym Schengen.  

W piśmie Biura RPO do Urzędu ds. Cudzoziemców powołano się na informacje prasowe.[1] Wynika z nich, że dane cudzoziemki umieścił w SIS Szef Urzędu ds. Cudzoziemców na wniosek nieustalonego przez autora organu. Konsekwencją wpisu była deportacja pani Kozłowskiej z Belgii do kraju pochodzenia, prawdopodobnie z orzeczonym zakazem wjazdu do strefy Schengen.

Zespół ds. równego traktowania BRPO zwrócił się o poinformowanie, na jakiej podstawie prawnej dane cudzoziemki zostały wpisane do SIS i jaki organ wnioskował o dokonanie tego wpisu. Wystąpiono także o przesłanie kopii całości dokumentacji dotyczącej  sprawy, pozostającej w dyspozycji Urzędu ds. Cudzoziemców, łącznie z wnioskiem o wpisanie danych cudzoziemki do SIS.

Jeżeli materiały te zawierają informacje niejawne, możliwe jest ich udostępnienie Rzecznikowi na zasadach i w trybie określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

[1] Artykuł „Nie wiemy, nie powiemy, nie ma nas. Instytucje, które mogą mieć związek z deportacją Ludmiły Kozłowskiej, nabrały wody w usta”, red. M. Wyrwał, dostępny po linkiem https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/nie-wiemy-nie-powiemy-nie-ma-nas-instytucje-ktore-moga-miec-zwiazek-z-deportacja/mgevzkm

XI.542.15.2018

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk