Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Pacjentki po poronieniu nie otrzymują pełnych informacji o swoich prawach - RPO pisze do Ministra Zdrowia

Data:
  • Zgodnie ze standardami opieki okołoporodowej kobiecie udziela się wszelkich informacji o możliwości uzyskania pomocy psychologicznej i organizacjach wspierających w takiej sytuacji
  • Powinno się ją także powiadomić o możliwości pochówku oraz o tym, co o sytuacji, w jakiej się znalazła, mówią przepisy o aktach stanu cywilnego, zabezpieczenia społecznego i prawa pracy 
  • W praktyce jednak dzieje się tak bardzo rzadko. RPO prosi Mnistra Zdrowia o podjęcie działań systemowych w tej sprawie

Ze skarg wpływających do Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że personel medyczny nie zawsze wywiązuje się z obowiązków informacyjnych wobec kobiet, których ciąża zakończyła się poronieniem.

Należyte poinformowanie o przysługujących pacjentce świadczeniach przez osoby sprawujące nad nią opiekę jest niezwykle istotne. Nieprzekazywanie tych informacji znacząco wpływa na pogorszenie i tak już dramatycznej sytuacji rodzin doświadczających poronień.

A brak informacji w odpowiednim terminie może prowadzić do nieodwracalnych skutków. Jednym z nich może być uniemożliwienie zabezpieczania materiału genetycznego w celu przeprowadzenia badań służących ustaleniu płci dziecka, co wykluczy możliwość uzyskania karty martwego urodzenia i zarejestrowania dziecka w urzędzie stanu cywilnego.

RPO Adam Bodnar zwrócił się do ministra Łukasza Szumowskiego o podjęcie systemowych działań zmierzających do zwiększenia świadomości lekarzy i położnych co do obowiązku informowania pacjentek, które poroniły oraz na temat obowiązującego stanu prawnego.

VII.5002.2.2020

Załączniki:

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski