Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Gmina pobierała zbyt wysoki czynsz za lokale komunalne powyżej 80 m kw. Po interwencji RPO zmieniła swą uchwałę

Data:
  • Po interwencji RPO Gmina Opatówek wyeliminowała niezgodne z prawem postanowienia prawa miejscowego, które były podstawą pobierania za lokale o powierzchni powyżej 80 m kw. wyższej stawki czynsz niż za pozostałe lokale gminne. 

Na tle skargi jednej z lokatorek, skarżącej się na znaczne podwyższenie stawki czynszu za zajmowany lokal o powierzchni powyżej 80 m kw. (z 2,87 zł za m kw. do kwoty 6,02), Rzecznik dostrzegł problem niezgodnego z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, postanowienia prawa miejscowego, stanowiącego podstawę podwyżki czynszu.

Analiza uchwały Rady Gminy Opatówek z 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalania zasad polityki czynszowej  wykazała, że uchwała przewidywała inny czynsz za lokale powyżej 80 m kw., stanowiąc, że za te lokale ustala się czynsz wolny.

W wystąpieniu do Przewodniczącego Rady Gminy Opatówek RPO zwrócił uwagę, że pojęcie "czynszu wolnego” nawiązuje do - od dawna już nieobowiązującego - przepisu ustawy o najmie lokali mieszkalnych, który umożliwiał w  przeszłości oddawanie w najem lokali powyżej 80 m kw. za zapłatą "czynszu wolnego" (w przeciwieństwie do innych mieszkań, za które gminy obowiązane były pobierać tzw. czynsz regulowany – przepisy o czynszu regulowanym nie obowiązują  już od 2004 r.).

Wobec utraty mocy obowiązującej przez przepisy dotyczące tzw. czynszu regulowanego,  w aktualnym stanie prawnym lokale o powierzchni przekraczającej 80 m kw. nie mają już szczególnego statusu. Stanowią element mieszkaniowego zasobu gminy. Stawka czynszu za nie powinna być ustalona na poziomie jednolitym, takim jak dla pozostałych lokali komunalnych.

W wystąpieniu do Rady Gminy Opatówek RPO zaznaczył, że data uchwały i brak jej zmian wskazuje, że nie była ona na bieżąco dostosowywana do kolejnych zmian ustawowych. Dlatego też Rzecznik zwrócił się o dostosowanie postanowień uchwały do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów - poprzez wyeliminowanie kwestionowanych postanowień, przewidujących niedopuszczalne kryterium zróżnicowania stawki czynszu. 

Rada uwzględniła zastrzeżenia Rzecznika i w maju 2021 r.  podjęła nową uchwałę w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej obowiązującej w mieszkaniowym zasobie Gminy Opatówek. Przewiduje ona rozwiązania zgodne z prawem. 

IV.7215.14.2020
 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski