Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Z GIOŚ wyciekły dane osób zgłaszających zanieczyszczenia w Odrze - RPO pyta o sprawę i prosi UODO o działania

Data:
  • Z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wyciekły dane obywateli, którzy korzystając z internetowego formularza zgłaszali urzędowi nieprawidłowości i problemy związane z zatruciem Odry
  • Urzędnicy drogą mailową rozpowszechnili szereg zgłoszeń obywateli zawierających ich dane osobowe, w tym imiona i nazwiska, adresy e-mail i zamieszkania oraz numery telefonów
  • RPO zwrócił się do GIOŚ o wyjaśnienia, a do prezesa UODO o zbadanie sprawy

Na stronie GIOŚ dostępny jest formularz zgłoszeniowy pozwalający obywatelom na zgłaszanie problemów związanych z ochroną środowiska. Był on wykorzystywany m.in. do komunikowania urzędowi problemów związanych z zatruciem Odry.

Jedna z osób, które skorzystały z formularza, otrzymała maila z korespondencją wewnętrzną GIOŚ z załączonymi kompletnymi zgłoszeniami innych obywateli. Zawierały one nie tylko uwagi zgłaszających, ale również podane przez nich dane kontaktowe.

Działając na podstawie doniesień prasowych w tej sprawie, RPO Marcin Wiącek zwrócił się do zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Magdy Gosk o wyjaśnienia.

Rzecznik wskazał w swoim piśmie, że powyższe doniesienia, o ile zostaną potwierdzone, godzą nie tylko w konstytucyjną ochronę prywatności, ale także mogą poważnie zagrażać bezpieczeństwu osób zgłaszających nieprawidłowości związane ze sposobem eksploatacji rzeki.

Marcin Wiącek poprosił również prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jana Nowaka o podjęcie działań dla wyjaśnienia okoliczności udostępnienia danych obywateli.

VII.501.115.2022

Załączniki:

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji: 2022-08-29 12:26:59
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2022-09-01 12:51:26
Opis: Dochodzi odpowiedź PUODO
Operator: Łukasz Starzewski