Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek wziął udział w obchodach jubileuszu 75-lecia Wydziału Prawa i Administracji UMCS

Data:

14 czerwca 2024 r. w Lublinie odbyły się uroczystości z okazji 75-lecia Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Gościem wydarzenia był RPO Marcin Wiącek, który wraz z prof. Adamem Rotfeldem, prof. Hanną Suchocką i prof. Andrzejem Zollem wziął udział w debacie pt. „Współczesne wyzwania państwa i prawa”.

Obchody jubileuszu odbyły się pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Marcin Wiącek mówił w trakcie debaty o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i związanych z nią naruszeniach praw człowieka. W tym kontekście Rzecznik odniósł się m.in. do wprowadzonej z dniem 13 czerwca strefy buforowej, uniemożliwiającej wstęp na tereny przygraniczne organizacjom humanitarnym i dziennikarzom.

W dalszej części wystąpienia Marcin Wiącek mówił o kryzysie wokół Trybunału Konstytucyjnego, w tym o kompetencjach tego organu w odniesieniu do prawa międzynarodowego i trybunałów międzynarodowych. Podkreślił również, że proces przywracania praworządności powinien być przeprowadzany zgodnie z przepisami Konstytucji.

Debata dotyczyła także skuteczności egzekwowania prawa unijnego i międzynarodowego oraz ich relacji z prawem polskim. Mówiono także o relacji państwa i prawa oraz o ryzykach związanych z podporządkowywaniem prawa potrzebom politycznym.

W trakcie wydarzenia, które odbyło się w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, przedstawiona została historia i osiągnięcia Wydziału. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele organów państwowych, instytucji wymiaru sprawiedliwości, organów samorządu terytorialnego, władz samorządów, reprezentanci zawodów prawniczych, byli i obecni wykładowcy Wydziału oraz goście z wielu ośrodków akademickich z kraju.
 

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski