Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO nt. realizacji Konwencji ONZ

Data:
Tagi: wydarzenie

 

„Polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami w Polsce – stan obecny i perspektywy” to temat konferencji, w której wzięła udział prof. Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich i Anna Błaszczak zastępca dyrektora Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami w Biurze RPO.

Podczas konferencji przedstawione zostały najważniejsze wnioski i rekomendacje Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

 

W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

 

Konferencja odbyła się z okazji zakończenia realizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych projektów badawczych pt. „Włączający system edukacji i rynku pracy – rekomendacje dla polityki publicznej” oraz „Badanie ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów”. Celem badań jest przede wszystkim poprawa jakości i dostępności edukacji z myślą o przyszłym zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością.


 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP