Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Niejawny proces o zadośćuczynienie za molestowanie od diecezji. RPO prosi prezesa sądu o informację. Sąd odtajnił sprawę

Data:
  • Sąd wyłączył jawność procesu cywilnego przeciwko Diecezji Kaliskiej o milion zł zadośćuczynienia, wytoczonego przez osoby molestowane przez księdza
  • Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga dziennikarza, który chciał relacjonować proces, który budzi zainteresowanie opinii publicznej
  • Zastępca RPO Stanisław Trociuk prosi prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu Patryka Andrzeja Pietrzaka o informację co do sposobu rozpatrzenia skargi
  • AKTUALIZACJA: Ostatecznie sędzia odtajniła ten proces; rozprawa była jawna 

Do RPO wpłynęła skarga dziennikarza „Gazety Wyborczej” ws. wyłączenia jawności zaplanowanej na 1 kwietnia 2022 r. pierwszej rozprawy w procesie cywilnym przeciwko Diecezji Kaliskiej o zapłatę miliona zł zadośćuczynienia. Sprawę wytoczyły osoby molestowane przez księdza tej diecezji (jego przestępstwa potwierdził sąd karny, który sprawę umorzył jedynie z powodu przedawnienia karalności).

Postanowienie sędzi prowadzącej postępowanie jest niezaskarżalne i nie zawiera uzasadnienia . 

W skardze wskazano, że powodowie wyrazili chęć, aby proces toczył się jawnie. Sprawa budzi bowiem szerokie zainteresowanie opinii społecznej. 

Dziennikarz zwrócił się również ze skargą do prezesa sądu, wskazując na gwarancje wolności prasy i jawności postępowań sądowych oraz na to, że jawność postępowań sądowych zwiększa gwarancje bezstronności orzekania. 

Stąd też decyzja o wyłączeniu jawności otwiera pole do domysłów i sugestii, być może nieuprawnionych, że w sprawie może chodzić o ochronę wizerunku strony pozwanej, skoro sami pokrzywdzeni nie wnosili o wyłączenie jawności rozprawy. 

VII.510.32.2022

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2022-04-01 09:20:47
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2022-04-01 17:23:17
Opis: Dochodzi informacja o odtajnieniu procesu
Operator: Łukasz Starzewski