Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Gala konkursu "Złote Laury Super Biznesu" - Marcin Wiącek wręczył nagrodę dla Alesia Bialackiego

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wziął udział w X edycji gali "Złotego Lauru Super Biznesu", która odbyła się 19 września 2023 r. w Warszawie. Marcin Wiącek wygłosił laudację i wręczył nagrodę w kategorii specjalnej „Osobowość Roku”. Laureatem nagrody został Aleś Bialacki - białoruski działacz społeczny, polityk, obrońca praw człowieka i więzień polityczny, laureat Pokojowej Nagrody Nobla.

Nagrodę w imieniu Laureata odebrali białoruska aktywistka Alena Laptsionak, która z Alesiem Bialackim współtworzyła Centrum Praw Człowieka "Viasna" oraz Paweł Łatuszka zastępca Szefa Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi.

Złoty Laur Super Biznesu to nagroda przyznawana osobom, instytucjom i przedsiębiorstwom za działalność przynoszącą szczególne korzyści polskiej gospodarce. Nagradzane są osoby, przedsiębiorstwa oraz organizacje szczególnie zasłużone dla polskiego biznesu, a także działające na rzecz poprawy warunków życia społecznego.

Laudacja Marcina Wiącka

Rzecznik Praw Obywatelskich rozpoczął wystąpienie przypominając słowa Laureata wypowiedziane w podzięce za otrzymaną w 2022 r. Nagrodę Pokojową Nobla.

„Ta nagroda należy się wszystkim moim znajomym obrońcom praw człowieka, wszystkim działaczom obywatelskim, dziesiątkom tysięcy Białorusinów, którzy doświadczyli pobicia, tortur, aresztowania oraz pobytu w więzieniu”. „(…) nagroda jest dla milionów obywateli Białorusi, którzy powstali i podjęli działania na ulicach i w Internecie w obronie swoich praw obywatelskich”.

- Słowa te znakomicie charakteryzują tego wielkiego duchem, ale zarazem niezwykle skromnego człowieka. Jest bez wątpienia jednym z najwybitniejszych współczesnych bojowników o wolność, praworządność, demokrację i godność swojego narodu. A jednocześnie osobą poświęcającą wszystko innym ludziom, niosącą pomoc, podkreślającą na każdym kroku, że odrodzenie Białorusi jest możliwe, dzięki współpracy i solidarności wszystkich środowisk demokratycznych.

Rzecznik zwrócił uwagę, że skromność jest pierwszą z trzech cech Alesia Bialackiego, które jego zdaniem, predestynują go do tegorocznej Nagrody Złoty Laur Super Biznesu w kategorii „Osobowość Roku”.

- Drugą cechą Bialackiego jest odwaga – mówił Rzecznik i zauważył, że Laureat rozpoczął działalność na rzecz odrodzenia niepodległej i suwerennej Białorusi już latach 80-tych i nigdy nie poddał się presji i zastraszaniu ze strony władz. Pozostał niezłomny, choć był wielokrotnie aresztowany i skazywany na kary pozbawienia wolności.

Marcin Wiącek zwrócił uwagę, że po tym jak w 2014 roku Bialacki został zwolniony z więzienia dzięki międzynarodowej presji to nie wyjechał z kraju i pozostał wierny swojej misji obrony praw człowieka na Białorusi, chociaż wiedział czym to grozi. Przypomniał, że od 14 lipca 2021 roku do dzisiaj znowu jest pozbawiony wolności, jako więzień polityczny, oskarżony o finansowanie protestów przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim.

- Trzecia cecha Alesia Bialackiego to niegasnący optymizm, wiara w zwycięstwo – mówił Rzecznik wskazując, że Laureat przypomina pod tym względem wybitne postacie walczące przez dziesięciolecia o prawa człowieka jak Martin Luther King, Nelson Mandela czy Mahatma Gandhi.

- Należy tu wspomnieć również o innym białoruskim więźniu politycznym – panu Andrzeju Poczobucie. W każdym z tych przypadków mamy do czynienia z głębokim przekonaniem, że walka ma głęboki sens. Że można uczynić świat lepszym, jeśli kierujemy się ogólnoludzkimi wartościami, kochamy ludzi i chcemy bronić ich godności. Aleś Bialacki nigdy w to nie wątpił. Zarażał i zaraża tą wiarą innych – mówił Rzecznik. - Doceniał to świat, docenia to Europa i docenia to Polska – dodał i podziękował Kapitule Nagrody za to, że dokonała tak trafnego wyboru.

- Aleś Bialacki jest wzorem dla wszystkich, którzy pragną żyć w pokoju, wolności i sprawiedliwości. Jego dokonania mówią też wiele o roli jednostki w historii. Dają siłę i są źródłem inspiracji. Każda osoba, każdy z nas, może się przyczynić do zmiany świata na lepszy. Nie tylko poprzez heroiczne czyny, ale również poprzez codzienne, pozytywistyczne działanie, poprzez właściwe wybory, przyzwoitość oraz empatię okazywaną innym ludziom.

Marcin Wiącek podkreślił, że dzisiejsze wyróżnienie jest wyrazem wielkiego uznania i szacunku dla osobistych zasług Alesia Bialackiego, ale również naszym hołdem dla całego społeczeństwa obywatelskiego Białorusi, które walczy o swoje prawa i swoją godność. - Społeczeństwa, które dąży do tego, aby uwolnić się spod jarzma dyktatury. Społeczeństwa, które marzy o wolności – mówił.

- W imieniu wszystkich tu obecnych serdecznie gratuluję Panu Alesiowi Bialackiemu dzisiejszego wyróżnienia. Życzę jemu – i jego najbliższym – wytrwałości. Liczę na to, że jak najszybciej pojawią się okoliczności umożliwiające uwolnienie go z więzienia, powrotu do zdrowia i rodziny, jak również możliwości dalszej pracy na rzecz praw człowieka w Białorusi i na świecie - mówił Rzecznik Praw Obywatelskich.

Życzył wszystkim obywatelom Białorusi, aby wreszcie przyszło im żyć w demokratycznym i suwerennym kraju. Szanującym ludzką godność, dbającym o uniwersalne wartości. Kraju, w którym każdy człowiek może być szczęśliwy, realizować swoje aspiracje i marzenia, swobodnie wyrażać swoje poglądy – bez obaw o życie swoje i swojej rodziny. Kraju, o który walczy Aleś Bielacki, o którym nieustannie myśli – również dzisiaj, teraz, gdy jest samotny, uwięziony przez reżim. Wierzę – jestem pewien – że ta chwila przyjdzie niedługo.

Marcin Wiącek zakończył laudację słowami Winstona Churchilla - „Jeżeli przechodzisz przez piekło, nie zatrzymuj się, idź dalej. Wszystko się kiedyś kończy”.

- Te słowa dedykuję zarówno dzisiejszemu laureatowi, jak i narodowi białoruskiemu.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski