Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wziął udział w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego poświęconemu prezentacji „Informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2006 roku”

Wystąpienie RPO na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego – 3 kwietnia 2007 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk