Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego z udziałem RPO Marcina Wiącka

Data:
  • Możliwe obszary współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich były tematem spotkania Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego z udziałem RPO Marcina Wiącka.

W spotkaniu 16 września 2021 r. uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, władze samorządów adwokatów i radców prawnych, a także dyplomaci i przedsiębiorcy.

Marcin Wiącek mówił, że jego priorytetem jest poprawa sytuacji ludzi, którzy są dotknięci wykluczeniem i mogą czuć się w naszym kraju źle. Chodzi m.in. o osoby z niepełnosprawnościami, dotkniętych kryzysem bezdomności, ubogich, seniorów, rodziny niepełne, dzieci ze środowisk wiejskich. Wskazał, że dostrzega różne problemy systemowe, które powinny być przedmiotem refleksji parlamentu i rządu.

Rozmawiano głównie o możliwych obszarach współpracy z RPO. Dyskutowano także o kondycji społeczeństwa obywatelskiego i sytuacji trzeciego sektora, aktywistach i pokojowych demonstracjach, legislacji, wymiarze sprawiedliwości, dialogu społecznym i obywatelskim, pracy, prawie wyborczym oraz służbach mundurowych.

Wśród poruszanych tematów był stan dialogu społecznego w Polsce. Instytucje dialogu społecznego, z Radą Dialogu Społecznego na czele, nie są w stanie skutecznie realizować postawionych przed nimi celów. Niereprezentatywny skład i niski poziom kultury politycznej to tylko niektóre problemy utrudniające ich funkcjonowanie. Rada Dialogu Społecznego stanowi obecnie forum dialogu między rządem oraz organizacjami pracodawców i pracowników, do których nie należą rosnące z roku na rok grupy, np. samozatrudnieni czy emeryci. W RDS nie ma też m.in. organizacji pozarządowych i przedstawicieli samorządów terytorialnych.

Zwracano też uwagę na problem systemu ePUAP. Przed wyborami samorządowymi w 2018 r. tysiące ludzi dopisywało się do rejestru wyborców przez internet, aby móc głosować w miejscu zamieszkania. Mimo prawidłowego wypełnienia formularza ePUAP wielu obywateli nie mogło jednak wziąć udziału w głosowaniu. Czynne prawo wyborcze jest jednym z konstytucyjnych praw obywatelskich, z którego skorzystania uniemożliwiono wielu wyborcom. Prawo nie może być pułapką dla obywateli – a w tym przypadku tak było i może się to  powtórzyć.

Marcin Wiącek zapewnił, że przyjrzy się zasygnalizowanym problemom.  Zaproponował społeczności MISO wspólne prace nad ich rozwiązaniem. Zadeklarował też gotowość do współpracy z MISO na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

 

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski