RPO w mediach o odpowiedzialności prawnej lekarzy, sytuacji służby zdrowia w czasie pandemii i opiece psychiatrycznej

Data:

W rozmowie z „Pulsem Medycyny” Marcin Wiącek odniósł się m.in. do konieczności stworzenia systemu no-fault oraz zapewnienia lepszej ochrony prawnej pracownikom medycznym. Mówił także o stanie polskiej psychiatrii i opiece hospicyjno-paliatywnej.

Odpowiedzialność prawna lekarzy za błąd medyczny

– Obecny stan prawny wymaga zmian. Oczywiście, błąd lekarski jest pewnym zjawiskiem, które wymaga reakcji prawnej. Powinny istnieć mechanizmy odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej oraz karnej. Natomiast w obecnym stanie prawnym brakuje rozwiązań, które pozwoliłyby lekarzowi na uniknięcie odpowiedzialności karnej w przypadku, gdy kierował się najwyższą starannością i wiedzą medyczną. Sytuacja, z jaką obecnie mamy do czynienia prowadzi niejednokrotnie do tzw. efektu mrożącego po stronie lekarzy tzn. lekarze obawiając się odpowiedzialności podejmują pewne czynności, które nie są bezwzględnie konieczne z punktu widzenia dobra pacjenta np. zlecając pewne badania, które nie zawsze są niezbędne. Robią to po to, aby zabezpieczyć się przed ewentualną odpowiedzialnością. Tego typu zjawisko nie służy ochronie dobra pacjenta.

Ochrona przed agresywnymi zachowaniami pacjentów

– Zgodnie z obecnym stanem prawnym lekarzom i ratownikom medycznym podczas wykonywania czynności zawodowych przysługuje status funkcjonariusza publicznego. Ten status prowadzi do tego, że ochrona takiej osoby jest mocniejsza. (…) Moim zdaniem można dyskutować o tym, czy tego statusu nie rozszerzyć na inne zawody. [...] Ludziom, którzy ratują życie i zdrowie innego człowieka należy w trakcie wykonywania ich obowiązków zapewnić jak najdalej idącą ochronę.

Dodatki covidowe

– Dodatki kierowane były do lekarzy, natomiast było wielu innych pracowników służby zdrowia, którzy mieli taką sama styczność z pacjentami chorymi na koronawirusa i oni czuli się pokrzywdzeni w związku z tym, że byli pominięci przy określeniu katalogu osób uprawnionych do tych dodatków. Podejmowałem działania również w tej kwestii.

– Pandemia to była sytuacja nadzwyczajna. Władza posługiwała się nieznanymi dotąd mechanizmami i należy wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość. Należy zbudować pewne procedury, które będą pozwalały na to, aby w przyszłości lekarze i pracownicy służby zdrowia czuli się odpowiednio bezpieczni i nie czuli się pokrzywdzeni.

Psychiatria

– Dostrzegam przede wszystkim problem finansowy, polegający na tym, że na opiekę psychiatryczną w naszym kraju jest przeznaczane ok. 3,5 proc. budżetu, który trafia do służby zdrowia. Jest to zdecydowanie zbyt mało. W innych krajach jest to około 10 proc.

– Jesteśmy drugim krajem w UE pod względem liczby samobójstw i prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Eksperci wskazują, że ok. 9-10 procent dzieci i młodzieży w naszym kraju wymaga opieki psychologicznej bądź psychiatrycznej. (…) Opieka ta powinna być świadczona natychmiast.

– Z uwagą przyglądam się zmianom jakie zachodzą w opiece psychiatrycznej w naszym kraju polegającym na stworzeniu trzech poziomów referencyjnych jeśli chodzi o psychiatrię dziecięcą: poziom pierwszy – opieka środowiskowa psychologiczna, psychoterapeutyczna , poziom drugi – opieka psychiatryczna dzienna, poziom 3 – opieka całodobowa.

– Niezwykle istotnym problemem jest brak lekarzy psychiatrów specjalizujących się w psychiatrii dziecięcej.

– W obszarze psychiatrii widzę 3 problemy z którymi należy walczyć: problem finansowania, problem dostępności i problem kadry.

Opieka nad seniorami 75+

Rzecznik mówił także o problemach opieki nad osobami starszymi: brakach kadrowych w opiece geriatrycznej oraz o problemach systemowych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej. Mówił o potrzebie stworzenia zintegrowanej opieki nad seniorami i powołaniu w gminach funkcji menedżerów zdrowia.

Pełna rozmowa z RPO jest dostępna na stronie Pulsu Medycyny (link poniżej).

Ważne linki:

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji: 2022-08-08 14:05:17
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński