Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO przyłączył się do 32. Finału WOŚP. Licytacja na Allegro trwa do 9 lutego

Data:
Tagi: kalendarium

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek włączył się w akcję zbiórki funduszy na rzecz 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rzecznik przekazał na licytację pióro oraz książkę „Nasze Prawa” z autografem.

„Nasze Prawa” to zbiór podstawowych aktów prawnych dotyczących praw i wolności obywateli. Publikacja zawiera Konstytucję RP, Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Kartę Praw Podstawowych UE, czyli wybór najważniejszych dokumentów formułujących i chroniących nasze prawa jako obywateli Polski i obywateli Unii Europejskiej.

Licytacja na Allegro trwa do 9 lutego do godz. 18:39. Link do aukcji znajduje się poniżej.

32. Finał WOŚP gra pod hasłem: „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”. Mottem zbiórki jest „Tu wszystko gra OK!”. Jest dedykowany zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. W całej Polsce działają 64 takie jednostki. Fundacja planuje kupić urządzania dla diagnostyki obrazowej, m.in. rezonanse magnetyczne i aparaty ultrasonograficzne, diagnostyki czynnościowej, m.in. polisomnografy i przenośne spirometry, diagnostyki endoskopowej, m.in. systemy do badań bronchoskopowych w nawigacji wewnątrzoskrzelowej i bronchoskopy, rehabilitacji - sprzęt do rehabilitacji pulmonologicznej wykorzystywanej w terapii chorych po przeszczepieniu płuc, torakochirgurgii, m.in. systemy elektrokoagulacji i kriosondy.
Mottem akcji jest „Tu wszystko gra OK!”.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza do licytowania!

Ważne linki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski