Co się dzieje z obywatelem po wykryciu koronawirusa podczas przesiadki na lotnisku. Rzecznik pyta GIS

Data:
  • Po powrocie z zagranicy czteroosobowa rodzina przesiadała się na lotnisku Okęciu na lot krajowy
  • U dwóch członków rodziny stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, wobec czego powstał obowiązek ich izolacji
  • W związku z tym osoby te.... odeskortowano poza terminal, po czym pozostawiono same sobie w obcym mieście

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga obywateli. Wynika z niej, że u dwóch z czterech członków rodziny, odbywającej wspólnie podróż, stwierdzono pozytywny wynik testu. Powstał zatem wobec nich obowiązek  izolacji. Pozostali członkowie rodziny mogli kontynuować podróż (przesiadali się do innego samolotu w locie krajowym). 

Dwie osoby objęte izolacją zostały odeskortowane poza terminal. Pozostawione je samym sobie, bez możliwości skorzystania ze środków transportu publicznego, którymi mogłyby dostać się do zgłoszonego miejsca odbywania izolacji domowej lub skorzystać tymczasowo z obiektu noclegowego. 

RPO pyta dyrektor Departamentu Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, czy opracowano procedury lub wytyczne przewidziane na podobne sytuacje (obejmujące np. zapewnienie transportu do miejsca odbywania izolacji domowej czy tymczasowe skierowanie do izolatorium). Powinny one bowiem zostać zastosowane w tej sprawie. 

V.7018.25.2022

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2022-01-12 12:11:41
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski