Biuletyn Informacji Publicznej RPO

23 września. Konferencja o wolności słowa z okazji 15-lecia ustanowienia Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach

Data:

Zapraszamy do udziału w konferencji "Rzecznik Praw Obywatelskich na straży wolności słowa" zorganizowanej z okazji 15-lecia ustanowienia Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach.

W wydarzeniu można wziąć udział poprzez dołączenie do transmisji online

Wolność wypowiedzi stanowi jeden z podstawowych fundamentów demokratycznego społeczeństwa. Jest podstawowym warunkiem jego rozwoju oraz samorealizacji każdego obywatela. Granice wolności słowa w debacie publicznej – zwłaszcza gdy celem jest ocena działań władzy politycznej - są zakreślone szeroko. Wolności wypowiedzi poświęcono już wiele spotkań i publikacji, pomimo to dyskurs w tym przedmiocie nie traci na znaczeniu i wciąż stanowi przedmiot sporów praktycznych i zainteresowania badaczy.

I tej właśnie problematyce poświęcona jest konferencja "Rzecznik Praw Obywatelskich na straży wolności słowa", będąca jednocześnie jubileuszem powołania Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach. Uchwała Sejmu RP w tej sprawie została podjęta 15 czerwca 2007 roku, a Biuro 17 września 2007 roku uroczyście otworzył w Katowicach śp. dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich V kadencji.

Program konferencji

12:00 - Otwarcie konferencji i powitanie gości - dr hab. Aleksandra Wentkowska, prof. UŚ | pełnomocnik terenowy RPO w Katowicach

12:10 - Rola Pełnomocników Terenowych w wykonywaniu zadań RPO. 15-lecie ustanowienia Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach - Stanisław Trociuk | zastępca RPO

12:25 - Wolność ekspresji w kulturze, literatura a narodziny sfery publicznej (przypadek początków powieści) - prof. dr hab. Jarosław Płuciennik | Uniwersytet Łódzki

12:40 - Konstytucyjne podstawy działania Rzecznika Praw Obywatelskich jako strażnika wolności słowa - dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ | Uniwersytet Jagielloński

12:55 - Aspekt wolności słowa w praktyce adwokackiej - adw. Natalia Klima -Piotrowska | Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

13:10 - Działania Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz ochrony wolności słowa - dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW | rzecznik praw obywatelskich

13:25 - Podsumowanie i zakończenie - dr hab. Aleksandra Wentkowska, prof. UŚ | pełnomocnik terenowy RPO w Katowicach

13:35 - Mini recital - Jeremi Sawaszkiewicz-Ziomka, gitara
Utwory: F. Tarrega – „Kaprys Arabski”, M. Giuliani – „Wielka Uwertura”, M. D. Pujol – „Candombe en m i”

Ważne linki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski