Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek w składzie Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego

Data:

RPO Marcin Wiącek został powołany przez prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacka Chlebnego w skład Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" (ZNSA).

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego to wydawany na podstawie zarządzenia Prezesa NSA dwumiesięcznik skierowany przede wszystkim do sędziów, pracowników nauki, pracowników administracji, osób wykonujących zawody prawnicze, studentów.

Celem czasopisma jest upowszechnianie dorobku orzecznictwa sądów administracyjnych oraz związanej z nim problematyki naukowo-badawczej, prezentowanej w formie studiów, artykułów i analiz oraz glos, a także informowanie o działalności sądownictwa administracyjnego w Polsce, Europie i na świecie.

Inspiracją do jego utworzenia była reforma sądownictwa administracyjnego w 2004 r., która ukształtowała wewnętrzną strukturę czasopisma i sprawiła, że jest ono płaszczyzną dyskusji pomiędzy ustawodawcą, praktyką sądową i doktryną w sprawie istotnych dla sądownictwa administracyjnego zagadnień.
 

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski