Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO Marcin Wiącek na obchodach 40-lecia Szpitala Specjalistycznego im. J.Dietla w Krakowie i 50-lecia pracy zawodowej dr med. Andrzeja Kosiniaka -Kamysza

Data:

- Jesteście bohaterami naszych czasów. Dzięki takim ludziom jak Wy, wierzymy w dobro człowieka, wierzymy w to, że rzeczywiście to człowiek - jego życie i zdrowie - są zawsze na pierwszym miejscu. Proszę przyjąć z okazji jubileuszu gratulacje i wyrazy najwyższego szacunku oraz wdzięczności - mówił w czasie uroczystości RPO Marcin Wiącek.

Minister Andrzej Kosiniak-Kamysz, jako pierwszy minister zdrowia w demokratycznej Polsce, zajmował się zarówno zdrowiem, jak i opieką społeczną, bo wówczas te dwa działy administracji rządowej były połączone. Obecnie kontynuuje tę misję w Szpitalu im. Józefa Dietla w Krakowie. Jest wzorcem człowieka, dla którego priorytetem od zawsze była ochrona godności ludzkiej, prawa do życia, prawa do ochrony zdrowia i walki z wykluczeniem społecznym najsłabszych. 

Marcin Wiącek podkreślał, że w szpitalu im. Józefa Dietla dba się nie tylko o życie i zdrowie, ale również o sferę socjalną pacjentów, bo wśród nich nie brakuje osób bezdomnych, samotnych, seniorów i innych ludzi, którym jako społeczeństwo jesteśmy zobowiązani pomóc. Taka troska o człowieka powinna być normą we wszystkich szpitalach w naszym kraju.

Wszyscy powinni uczyć się od ludzi, którzy poświęcają całe swoje serce dla osób najsłabszych. Szpital i jego pracownicy są niezwykle wyczuleni na losy pacjentów także po ich wyjściu ze szpitala, na to, czy będzie miał ich kto odebrać ze szpitala, czy będą mieli co jeść i za co wykupić leki. Pracownicy szpitala pomagają pacjentom w relacjach z urzędami a niejednokrotnie sami biorą sprawy w swoje ręce, organizując np. zbiórki ubrań dla bezdomnych. Są to ludzie, dla których godność człowieka nie jest tylko deklaracją prawną, ale zobowiązaniem i swoistym credo.

Rzecznik wyraził najwyższe uznanie dla pracy wszystkich osób zatrudnionych i związanych ze szpitalem, a ministrowi Kosiniakowi-Kamyszowi podziękował za stworzenie swoim pracownikom tak znakomitych warunków dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego.

Szpital im. Józefa Dietla jest też pionierem współpracy z organizacjami pozarządowymi, co wpisuje się w konstytucyjne zasady pomocniczości i społeczeństwa obywatelskiego. To tutaj od 20 lat działa stowarzyszenie wolontariatu św. Eliasza, którego wolontariusze na czele z ojcem Stanisławem Wysockim, niosą wsparcie seniorom i osobom samotnym, zarówno w czasie hospitalizacji, jak i po opuszczeniu szpitala.

Szpital i jego pracownicy mają też wielki wkład w rozwój polskiej geriatrii. To tutaj wiele lat temu dostrzeżono, jak ważne jest kompleksowe podejście do zdrowia osób w podeszłym wieku. Jest to tym ważniejsze, że opieka geriatryczna jest dzisiaj w naszym kraju dużym problemem.

Autor informacji: Monika Okrasa
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa