Zawartość

RPO interweniuje w sprawie braku dostępności wyszukiwarki internetowej Krajowego Rejestru Sądowego dla osób niewidzących

Data: 
2017-05-09
słowa kluczowe: 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi, w których wskazuje się, że uzyskanie informacji z bazy KRS jest uzależnione od przepisania kodu z obrazka – formularz zabezpieczono bowiem mechanizmem CAPTCHA. Niestety, tekst zabezpieczający nie może być odczytany przez czytniki ekranu, co w praktyce uniemożliwia skorzystanie z formularza osobom niewidomym i słabowidzącym. Strony internetowe podmiotów realizujących zadania publiczne powinny być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami tak, aby spełniały międzynarodowy standard dotyczący dostępności stron (Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0). Ostateczny termin na obowiązkowe dostosowanie serwisów minął dnia 30 maja 2015 r.

W odpowiedzi na interwencję Rzecznika Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło inną interpretację przepisów rozporządzenia Rady Ministrów, które definiuje zasady dostępności stron internetowych (Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych). W ocenie Ministerstwa systemy teleinformatyczne podmiotów publicznych funkcjonujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia należy dostosować do wymagań nie później niż w dniu ich pierwszej istotnej modernizacji przypadającej po wejściu w życie rozporządzenia. Zakończenie modernizacji portalu KRS planowane jest na marzec 2018 r.

W związku z rozbieżnościami interpretacyjnymi Rzecznik zwrócił się do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o podjęcie działań mających na celu ujednolicenie wśród organów rządowych interpretacji omawianych regulacji. Pełnomocnik podzielił stanowisko Rzecznika i zwrócił się do Minister Cyfryzacji z prośbą o poinformowanie Ministra Sprawiedliwości o obowiązującej interpretacji przepisów dotyczących terminu wymaganego dostosowania przez podmioty publiczne zasobów informacji zamieszczanych w Internecie do standardu dostępności WCAG 2.0. 

Galeria

  • Grafika: paragraf na wózku inwalidzkim

    Niepełnosprawne państwo
Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2017-05-09 10:24:49
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2018-09-28 12:14:43 RPO interweniuje w sprawie braku dostępności wyszukiwarki internetowej Krajowego Rejestru Sądowego dla osób niewidzących Agnieszka Jędrzejczyk