Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu z udziałem RPO

Data:
Tagi: kalendarium

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek uczestniczył w posiedzeniu Sejmu RP X kadencji, który zebrał się po raz pierwszy po wyborach przeprowadzonych 15 października 2023 roku. Podczas uroczystych obrad prowadzonych przez Marszałka Seniora nowo wybrani posłowie złożyli ślubowanie, jak również wybrali Marszałka Sejmu i Prezydium.

W inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu wzięli udział m.in. Prezydent RP, który zwrócił się do posłów z orędziem, przedstawiciele najwyższych rangą władz państwowych, członkowie korpusu dyplomatycznego, byli prezydenci, marszałkowie Sejmu i premierzy, dowódcy Wojska Polskiego, przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych.

460 posłów Sejmu X kadencji zostało wybranych w wyborach 15 października 2023 r. Wyborcy zdecydowali, że w ławach poselskich zasiada 135 posłanek i 325 posłów.

RPO Marcin Wiącek wziął również udział w pierwszym posiedzeniu Senatu RP XI kadencji. Posiedzenie otworzył Prezydent RP, który przekazał prowadzenie obrad Marszałkowi Seniorowi.

Podczas uroczystego posiedzenia 100 senatorów wybranych w wyborach 15 października 2023 roku złożyło ślubowanie. Senatorowie wybrali również Marszałka Senatu.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Opis: Dodano informacje o posiedzeniu Senatu
Operator: Monika Okrasa
Data:
Operator: Katarzyna Kaleta-Sennik