Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO i RPD wspólnie przeciwko mowie nienawiści

Data:
Tagi: wydarzenie

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar i Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócili się do Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej ze wspólnym apelem o podjęcie zdecydowanych i jak najszerszych działań w celu włączenia szkoły do debaty o potrzebie tolerancji i akceptacji.

Zdaniem Rzeczników, w świetle ostatnich wydarzeń i narastającej mowie nienawiści wobec cudzoziemców, niezbędna jest determinacja i wspólne działania instytucji zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci i młodzieży.
 

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk