Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kolejki TIR-ów na granicy z Białorusią - uciążliwości dla mieszkańców. Interwencja Rzecznika

Data:
  • Ludzie żyjący niedaleko przejścia granicznego z Białorusią w Kukurykach skarżą się na uciążliwości związane z kolejką ciężarówek czekających na odprawę 
  • Sznur TiR-ów zaparkowanych na poboczu drogi krajowej blokuje dojazd na ich posesje 
  • Kierowcy często włączają silniki, co powoduje nadmierną emisję spalin
  • Uciążliwe są też odgłosy, gdy co pewien czas ciężarówki podjeżdżają o kilka metrów w miarę przesuwającej się kolejki

Zastępca rzecznika praw obywatelskich Valeri Vachev interweniuje na rzecz lokalnej społeczności u Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej.

Mieszkańcy miejscowości Wólka Dobryńska i Zalesie skarżą się na problemy wynikające z wielokilometrowej kolejki pojazdów ciężarowych, wykonujących międzynarodowe przewozy towarów, oczekujących na odprawę graniczną w Kukurykach. 

Ludzie mają tam trudności z bezpiecznym i swobodnym dotarciem do swoich domów. Sznur ciężarówek zaparkowanych na poboczu drogi blokuje bowiem zjazdy na ich posesje.

Ponadto nie mieszczące się na poboczu pojazdy zawężają szerokość drogi krajowej nr 2. To zaś zagraża bezpieczeństwu ruchu. 

Skargi dotyczą też niezgodnych z prawem zachowań kierowców, którzy na postoju niejednokrotnie włączają silniki, co powoduje nadmierną emisję spalin. Uciążliwe są też odgłosy, gdy co pewien czas ciężarówki podjeżdżają o kilka metrów w miarę przesuwającej się kolejki.

Z kolei praca agregatów chłodniczych - w pojazdach przewożących artykuły żywnościowe szybko się psujące - powoduje hałas, który zakłóca nocny spoczynek.

Mieszkańcy wskazują także na zachowania kierowców, które mają cechy wykroczeń, np. załatwianie potrzeb fizjologicznych przy posesjach (co według Kodeksu wykroczeń jest tzw. wybrykiem nieobyczajnym) oraz zaśmiecanie.

RPO prosi komendanta o zbadanie sprawy, zwłaszcza o analizę, czy postój  ciężarówek na obszarze zabudowanym, czekających w zwartej kolejce na odprawę, narusza art. 49 ust. 2 pkt 1 i 5 Prawa o ruchu drogowym. Zakazuje on postoju w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd z posesji. Zabrania też postoju - poza wyznaczonymi parkingami - w obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie przekraczającej 16 t lub o długości ponad 12 m.

Rzecznik pyta także, czy do Policji docierały sygnały mieszkańców ws. popełniania przez kierowców TIR-ów wykroczeń z art. 51 § 1, art. 97 i art. 140 Kodeksu wykroczeń (zakłócanie spokoju publicznego i spoczynku nocnego, używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska oraz pozostawianie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym, a także dopuszczanie się wybryku nieobyczajnego). Jeśli tak, RPO chce wiedzieć, czy funkcjonariusze nakładali na sprawców mandaty lub kierowali do sądu wnioski o ich ukaranie.

V.565.117.2022

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski