Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wsparcia akcji na rzecz podnoszenia świadomości prawnej obywateli

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wsparcia akcji na rzecz podnoszenia świadomości prawnej obywateli zwłaszcza młodzieży poprzez dystrybucję informacji o: "Codzienniku Prawnym" 

Wystąpienie RPO do Rady Ministrów w sprawie wsparcia akcji na rzecz podnoszenia świadomości prawnej obywateli zwłaszcza młodzieży poprzez dystrybucję informacji o: "Codzienniku Prawnym" - 18 czerwca 2009 r.

www.codziennikprawny.pl

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk