Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie rozszerzenia zakresu pomocy rodzicom, którzy mają problemy z wypełnianiem swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Rady Ministrów w sprawie rozszerzenia zakresu pomocy rodzicom, którzy mają problemy z wypełnianiem swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie rozszerzenia zakresu pomocy rodzicom, którzy mają problemy z wypełnianiem swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych – 16 lutego 2009 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk