Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO do Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie stosowania przez kluby piłkarskie praktyk dyskryminacyjnych wobec kibiców

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk