Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO do Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie finansowania stacji dializ

Data:

 


Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. medycznych w sprawie finansowania stacji dializ

Wystąpienie RPO do Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. medycznych w sprawie finansowania stacji dializ – 10 lutego 2009 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk